کد خبر: ۶۹۲۷۴ | گروه سیاسی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
قدرت الله قربانی

مقام خلاف اللّهی انسان و الگوی اسلامی پیشرفت

الگوی اسلامی پیشرفت، ملهم از آموزه های الهی اسلام، هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی زندگی انسان نظر دارد؛ لذا فهم انسان شناختی این الگو، حائز اهمیت بسیار بالایی است.
مقام خلاف اللّهی انسان و الگوی اسلامی پیشرفت,

چکیده

الگوی اسلامی پیشرفت، ملهم از آموزههای الهی اسلام، هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی زندگی انسان نظر دارد؛ لذا فهم انسانشناختی این الگو، حائز اهمیت بسیار بالایی است. قرآن کریم با طرح آموزهی خلافتاللهی انسان، مبدأ و معاد و مسیر تکاملی زندگی بشر را ترسیم کرده، و علت شایستگی انسان برای حکومت الهی، و نتایج مترتببر آن را بیان نموده است؛ تسخیر دیگر موجودات و بهکارگیری آنها در فعلیتبخشی به قابلیتهای انسان، نمونه ای از آنهاست. این مسأله حائز چنان ظرفیت بالایی است که میتواند معنای خاصی را به الگوی الهی پیشرفت ببخشد. در این رویکرد، به عنوان جانشین خدا بر روی زمین، موظف است برای پیشرفت مادی و معنوی خود همه ی نعمتهای الهی را بهخدمت بگیرد؛ و در عینحال در مقابل سوءاستفاده از آنها مسئولیت پذیر باشد. از اینرو، خلافتاللهی انسان، هم شایستگی و هم مسئولیت اوست و برضرورت تلاش برای پیشرفت و تعالی - در همهی ابعاد مادی، معنوی، فردی و اجتماعی زندگی بشر صحه میگذارد.

کلیدواژه‌ها: خلافت اللهی؛ پیشرفت؛ الگوی اسلامی؛ عقل؛ اختیار

نویسنده:

قدرت الله قربانی

فصلنامه سیاست متعالیه - دوره 5، شماره 16، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   برچسب ها:


نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*:  
© تمامی حقوق متعلق به پایگاه خبری راه ساجده می باشد. استفاده از اخبار با ذکر منبع بلا مانع است.